וידאו – כנסים ואירועים

מאדם הראשון ועד מתן תורה – ערב עיון בהגותו של מניטו (סיון תשע”ו)

כנס השקת חלק ה’ של הספר “סוד מדרש התולדות”. כ”ג בסיון תשע”ה

התחדשות הנבואה בדורנו. מרכז בגין, כד’ אדר ב’ תשע”ו

מכון מניטו