שיעורים של תלמידי הרב ורבנים שונים

הרב אוריאל עיטם

ישראל פיבקו

איתי אשכנזי

הרב ספי גלדצהלר

גבריאלה בן שמואל

הרב שרקי

סרטון דוקומנטרי קצר על מרכז "מעיינות"