שערי אורה – הקדמות לקבלה

 

שיעורים שנתן הרב בספר "שערי אורה" לחכם ר' יוסף ג'קיטיליא כמבוא לחכמת הקבלה. הסדרה ניתנה במהלך שנות ה-90 בירושלים ונפסקה באמצע עקב מותו של הרב. השכתובים נמצאים כרגע רק בפורמט WORD. את הספר "שערי אורה" ניתן להוריד מכאן

מספרשמיעההורדהטקסט 
1
mp3
2
mp3
3
mp3
4
mp3
5
mp3
6
mp3
7
mp3
8
mp3
9
mp3
10
mp3
11
mp3
12
mp3
13
mp3
14
mp3
15
mp3
16
mp3
17
mp3
18
mp3
19
mp3
20
mp3
21
mp3
22
mp3
23
mp3
24
mp3
25
mp3
26
mp3
27
mp3
28
mp3
29
mp3
30
mp3
31
mp3
32
mp3
33
mp3
34
mp3
35
mp3
36
mp3
37
mp3
38
mp3
39
mp3
40
mp3
41
mp3
42
mp3
43
mp3
44
mp3
45
mp3
46
mp3
47
mp3
48
mp3
49
mp3
50
mp3
51
mp3
52
mp3
53
mp3
54
mp3
55
mp3
56
mp3
57
mp3
58
mp3
59
mp3
60
mp3
61
mp3
62
mp3
63
mp3
64
mp3
65
mp3
66
mp3
67
mp3
68
mp3
69
mp3
70
mp3
71
mp3
72
mp3
73
mp3
74
mp3
75
mp3
76
mp3
77
mp3
78
mp3
79
mp3
80
mp3
81
mp3
82
mp3
83
mp3
84
mp3
85
mp3
86
mp3
87
mp3
88
mp3
89
mp3
90
mp3
91
mp3
92
mp3
93
mp3
94
mp3
95
mp3
96
mp3
97
mp3
98
mp3
99
mp3
100
mp3
101
mp3
102
mp3
103
mp3
104
mp3
105
mp3
106
mp3
107
mp3
108
mp3
109
mp3
110
mp3
111
mp3
112
mp3