בראשית (לציבור חילוני)

פרשת בראשית (לציבור חילוני)

קטגוריה: מקרא ומדרש

5 שיעורים

 

שיעור 1

audio
בריאת העולם ושורש העבריות

הורדה

תוכן:

שיעור 2

audio
החידוש של העבריות

הורדה

תוכן:

שיעור 3

audio
השפה העברית

הורדה

תוכן:

שיעור 4

audio
התגלות הבורא בעולם הריבוי

הורדה

תוכן:

שיעור 5

audio
מוסלמים ונוצרים

הורדה

תוכן: