mamarpnimi1

מכון מניטו הינו עמותה רשמית ללא כוונת רווח, הרשומה ברשם העמותות, נוסדה על ידי משפחתו של הרב יהודא לאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל ותלמידיו הקרובים. העמותה שמה לה למטרה לפעול למען הפצת משנת הרב אשכנזי זצ"ל באמצעים הבאים: הוצאת ספרים, הפצת שיעורים מוקלטים שהועברו על ידי הרב לאורך עשרות שנים בארץ ובחו"ל, עיבוד וניקוי רעשים של ההקלטות באמצעים טכנולוגיים, הקמת אתר אינטרנט לרווחת הציבור, תמלול משנתו שבעל פה לכדי חומר כתוב: מאמרים ספרים, ותמלולים ללא עריכה, הוצאה לאור של כתבי ידו, תרגום של חומר בצרפתית לעברית ולאנגלית, יצירת ארכיון של כל החומר הכתוב והמוקלט, פיתוח אפליקציות לסמארטפונים. כל ההכנסות של העמותה קודש להמשך הפצת מניטו.

 

 • מי שאינו מקובל במובן הרציני אסור לו להתייחס איך מתפקדת ההשגחה בטבע קרא עוד

  מי שאינו מקובל במובן הרציני אסור לו להתייחס איך מתפקדת ההשגחה בטבע

  מי שאינו מקובל במובן הרציני אסור לו להתייחס איך מתפקדת ההשגחה בטבע

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6