שערי אורה – הקדמות לקבלה

שיעורים שנתן הרב בספר "שערי אורה" לחכם ר' יוסף ג'קיטיליא כמבוא לחכמת הקבלה. הסדרה ניתנה במהלך שנות ה-90 בירושלים ונפסקה באמצע עקב מותו של הרב.