תורת התולדות

סדרת שיעורים נדירה שנתן מניטו על תורת התולדות ותורת הגלגולים, שבו טמונה עיקר משנתו. השיעורים ניתנו בשנת 1983. סדרת שיעורים זו היתה שיעור לנשים בלבד, תלמידות ותיקות של מניטו, שלמדו אצלו בירושלים. הלימוד ארך כמה שנים, כשהוא התחיל בתורת התולדות - הקבצים בסדרה זו נמצאים באתר, ולאחר מכן לבקשתן עבר ללימוד יותר פנימי ב"שער הגלגולים", כך על פי מה שסיפרו לי. הקלטות על שער הגלגולים לצערנו לא הגיעו אלינו (יש לי חשד שקובץ מס' 16 הוא מנושא זה, אבל אני לא בטוח)