מהותו של ראש השנה: תשרי וניסן

מהותו של ראש השנה: תשרי וניסן

audio