אוסף מאמרים (כותבים שונים)

ההגות ההיסטוריוסופית של מניטו (עבודת דוקטורט)

[jupdf-viewer file=http://manitou.org.il/eei15/wp-content/uploads/2015/11/דוקטורט-על-מניטו-גבריאלה-בן-שמואל.pdf width=600px height=400px]

הרב יהודא אשכנזי - גיור, הלכה וזהות

[jupdf-viewer file=http://manitou.org.il/eei15/wp-content/uploads/2016/03/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%A9%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94.-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A0%D7%A1-%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A8.pdf width=600px height=400px]

Christianity and Islam in the Philosophy of Rabbi Yehuda Leon Ashkenazy

[jupdf-viewer file=http://manitou.org.il/eei15/wp-content/uploads/2016/04/Yossef-Charvit-Christianity-and-Islam-in-the-Philosophy-of-Rabbi-Yehuda-Leon-Ashkenazy-Manitou.pdf width=600px height=400px]

Rabbi Philosopher Rhetorician

[jupdf-viewer file=http://manitou.org.il/eei15/wp-content/uploads/2016/04/Rabbi_Philosopher_Rhetorician_CE_July_2010-susan-Handelman.pdf width=600px height=400px]

תולדות ישראל כווקטור של האוניברסלי בהגותו של הרב ליאון אשכנזי

[jupdf-viewer file=http://manitou.org.il/eei15/wp-content/uploads/2016/10/רוני-קליין.pdf width=600px height=400px]

From MonologuesTo  Posssible Dialogue

[jupdf-viewer file=http://manitou.org.il/eei15/wp-content/uploads/2016/04/Yossef-Charvit-From-Monologues-To-Posssible-Dialogue.pdf width=600px height=400px]

Jews And Muslims in the Islamic World

[jupdf-viewer file=http://manitou.org.il/eei15/wp-content/uploads/2016/04/Yossef-Charvit-article-in-Jews-And-Muslims-in-the-Islamic-World-University-Press-of-Maryland-2013.pdf width=600px height=400px]

ארץ ישראל במחשבת המקובלים

[jupdf-viewer file=http://manitou.org.il/eei15/wp-content/uploads/2015/11/ארץ-ישראל-במחשבת-המקובלים.pdf width=600px height=400px]