ארכיון שיעורים

archionup1

logo arc

    להורדת קובץ תמלול השיעור להדפסה     תמלול: תירזה מבורך emailProtector.addCloakedMailto("ep_43d01001", 1); לעילוי נשמת אבי ה...
audio