mamarpnimi1

לפרטים נוספים, לחץ על התוכנית המבוקשת כאן, או בתחתית העמוד:

hodshihadshnati kolhaim hodshi

 

 

לכניסה כשותף חודשי, שנתי, ולכל החיים:

 

 

 

 

 

לכניסה לתוכנית העלון השבועי:

 •  כאילו בורא עולם רצה לחנך אותנו אנחנו באיזה מעבדה שנקראת: שמים וארץ, והמבחן הוא האם אנחנו מסוגלים לאהוב קרא עוד

   כאילו בורא עולם רצה לחנך אותנו אנחנו באיזה מעבדה שנקראת: שמים וארץ, והמבחן הוא האם אנחנו מסוגלים לאהוב

   כאילו בורא עולם רצה לחנך אותנו אנחנו באיזה מעבדה שנקראת: שמים וארץ, והמבחן הוא האם אנחנו מסוגלים לאהוב

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20