mamarpnimi1

 

מפת האתר - כל השיעורים והמאמרים בקליק בעמוד אחד
 
הקלטות שיעורים בעברית
 

חנוכה 1 (מאמרי הראי"ה)

חנוכה 2 (נר מצווה למהר"ל)

חנוכה 3 (נר מצווה למהר"ל)

חנוכה 4 (נר מצווה למהר"ל)

שערי אורה - תפארת - שיעור 18

שערי אורה - תפארת - שיעור 19

שערי אורה - תפארת - שיעור 20

שערי אורה - תפארת - שיעור 21

שערי אורה - תפארת - שיעור 22

שערי אורה - תפארת - שיעור 23

שערי אורה - תפארת - שיעור 24

שערי אורה - תפארת - שיעור 25

שערי אורה - תפארת - שיעור 26

שערי אורה - תפארת - שיעור 27

שערי אורה - תפארת - שיעור 28

שערי אורה - תפארת - שיעור 29

שערי אורה - תפארת - שיעור 30

שערי אורה - תפארת - שיעור 31

שערי אורה - תפארת - שיעור 32

שערי אורה - תפארת - שיעור 33

שערי אורה - תפארת - שיעור 34

שערי אורה - תפארת - שיעור 35

שערי אורה - תפארת - שיעור 36

שערי אורה - תפארת - שיעור 37

שערי אורה - תפארת - שיעור 38

שערי אורה - תפארת - שיעור 39

שערי אורה - תפארת - שיעור 40

שערי אורה - תפארת - שיעור 41

שערי אורה - תפארת - שיעור 42

שערי אורה - תפארת - שיעור 43

שערי אורה - תפארת - שיעור 44

שערי אורה - תפארת - שיעור 45

שערי אורה - תפארת - שיעור 46

שערי אורה - תפארת - שיעור 47

שערי אורה - תפארת - שיעור 48

שערי אורה - תפארת - שיעור 49

שערי אורה - תפארת - שיעור 50

שערי אורה - תפארת - שיעור 51

שערי אורה - תפארת - שיעור 52

שערי אורה - תפארת - שיעור 53

שערי אורה - תפארת - שיעור 54

שערי אורה - תפארת - שיעור 55

שערי אורה - תפארת - שיעור 57

שערי אורה - תפארת - שיעור 58

שערי אורה - תפארת - שיעור 59

שערי אורה - תפארת - שיעור 60

שערי אורה - תפארת - שיעור 61

שערי אורה - תפארת - שיעור 62

שערי אורה - תפארת - שיעור 63

שערי אורה - תפארת - שיעור 64

שערי אורה - תפארת - שיעור 65

שערי אורה - תפארת - שיעור 66

שערי אורה - תפארת - שיעור 67

שערי אורה - תפארת - שיעור 68

 ביוגרפיה

סרטוני וידאו

 

כנס הדתות בקמרון - קטעים נבחרים 

כנס הדתות בקמרון - הסרט המלא

ראיון עם מניטו לרגל יום הולדתו ה-70

בעקבות יעקב גורדין #4 משמעות המפגש בין יעקב לרועי חרן

שיחה עם מניטו בערוץ 1 לרגל ט' באב

בעקבות יעקב גורדין #1 הסתר פנים - העידן שבו נפסקה הנבואה

החזרה לזהות העברית

עליית הציונות: הרגע שבו פרצה מחלוקת בין הקב"ה לרבנים

לימוד גמרא ע"פ הסוד: המוסריות של המשפט העברי

בעקבות יעקב גורדין #3 ההתגלות תלויה באתיקה ובדיבור בין איש לרעהו

בעקבות יעקב גורדין #2 הקריטריונים לחידוש תורה אמיתי

התנ"ך בלי הפרשנות העברית - ספר תמוה ובלתי מובן | בעקבות יעקב גורדין #7

פתרון הבעיה המוסרית מול מיתוס החטא הקדמון - בעקבות יעקב גורדין #5

כל הצרות של העולם - בגלל תפוח אחד? | בעקבות יעקב גורדין #6

מה מיוחד בשיטת הלימוד של יעקב גורדין? | בעקבות יעקב גורדין #8

תיקון חטאו של קין: החיפוש אחר האחווה והשלום | בעקבות יעקב גורדין #9

מניטו בוידאו בעברית: סיפורה של הזהות העברית - המפתח להבנת ההיסטוריה

 

ישראל פיבקו - כנס השקת סוד לשון הקודש חלק ב' 

אריק חלמיש: "מי" ו"מה" - למקורותיה הקבליים של משנת מניטו

חיים רוטנברג - כנס השקת סוד לשון הקודש ב'

הרב אורי שרקי: קהלת במשנת מניטו - ערב לימוד בליל הושענא רבה תשע"ח

אליעד פיבקו - דברי פתיחה לכנס "מניטו - המקובל העברי"

הרב אורי שרקי: למהות הצמצום במשנת מניטו

חיים רוטנברג: הרב דוד הכהן "הנזיר" ומניטו - שני מקובלים בחוג הרב קוק זצ"ל

ד"ר יוסף שרביט: משנת מניטו לנוכח משברים במדינת ישראל | ערב לימוד ליל הושענא רבה ירושלים תשע"ח

כנס בבית אבי-חי: הדס לוי

כנס בבית אבי-חי: הרב אורי שרקי

כנס בבית אבי-חי: ד"ר אבינועם רוזנק

כנס בבית אבי-חי: ישראל פיבקו

הרב אורי שרקי - השקת הספר שערי דמעה חלק ב'

חיים רוטנברג - השקת הספר שערי דמעה חלק ב'

סנדרין אלבאום - השקת הספר שערי דמעה חלק ב'

הרב אבינדב אבוקרט - השקת הספר שערי דמעה חלק ב'

הרב דוד מנחם - כנס השקת הספר שערי דמעה חלק ב'

איתי קולין - מניטו: להפוך שידור חוזר לשידור חי

ספרים מקוונים

פרשת השבוע (כי מציון)

מאמרים 

 

הרב אשכנזי מורה נבוכים לדורו | יחסו לתרבות אנוש - פרק לדוגמה מתוך הספר 'עבריות ומעבר לה' של ד"ר יוסף שרביט

זהות ותולדות: מורשתו התרבותית של הרב יהודא אשכנזי | ד"ר יוסף שרביט

הבעיה המוסרית באיסלאם ע"פ משנתו של מניטו | ד"ר יוסף שרביט

תולדות ישראל כווקטור של האוניברסלי בהגותו של הרב ליאון אשכנזי - ד"ר רוני קליין

הנצרות והאיסלאם בהגותו של מניטו | ד"ר יוסף שרביט

יהדות צרפת: בין ייחודיות לאוניברסליות בעת החדשה ובזמננו | ד"ר יוסף שרביט

ממונולוג לדיאלוג: יחס היהדות כלפי הנצרות ע"פ משנת מניטו | ד"ר יוסף שרביט

חכמת ישראל בצרפת של המאה ה-20, בפריזמה של מניטו

גיור, הלכה, וזהות | ד"ר יוסף שרביט

עבודה סמינריונית: הבריאה כמעשה מוסרי במשנתו של מניטו | יהודה נזר

הציונות בראי תורת שני המשיחים - זיו גורן

דוקטורט: ההגות ההיסטוריוסופית והיסודות הקבליים בפרשנותו התנכית של הרב יהודה ליאון אשכנזי - ד"ר גבריאלה בן שמואל

הדס הלוי - ניתוח גישתו החינוכית של הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו)

הדס הלוי - מספד למשיח: מבט ריאלי-פוליטי על מאמרו של הראי"ה קוק כפי שמשתקף בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)

יניב שרי - משנת הרב צבי יהודה והרב אשכנזי (מניטו) בפרשות בראשית ונח

 

מניטו הוא מענה למי שמחפש יהדות נורמאלית (עיתון שביעי)

לשמוע את הנבואה העברית - אבינועם רוזנק (מקור ראשון)

מורה תורת הזהויות (מוסף שבת, מקור ראשון)

הרוח הגדולה - ספי גלדצהלר (עולם קטן)

הרב אורי שרקי בראיון ברדיו על משנת מניטו (גל"צ)

אבהות בצלם א-לוקים: משנת המשפחה של מניטו - הרב שראל רוזנבלט ("השילוח")

הקב"ה מתיר בשרכם כהפקר - אלדד וייל (מקור ראשון)

לתת לאחר מקום להתקיים

מקובל בעולם - המפגש של ספי גלדצהלר עם מניטו (מקור ראשון)

קווי המתאר של הזהות העברית - הרב שראל רוזנבלט (מקור ראשון)

העבריות - ראיון עם ד"ר יוסף שרביט בתוכנית 'אנעים זמירות' (רשת מורשת)

מניטו נפטר, אבל התורה שהשאיר אחריו עוד חיה - אריאל פייגלין (ערוץ 7)

יש נביא בעירו - שאול בן שושן (ישראל היום)

הזהות העברית היא הזהות האוניברסלית לאמיתה (כתבה בערוץ 7)

תבינו עד כמה תורת מניטו רלוונטית היום - ספי גלדצהלר (סרוגים)

אש זרה - נדב הלפרין (רשת ב')

תודה מניטו - על דתיות נורמלית (כתבה בערוץ 7)

רחוב חדש על שם מניטו בירושלים (אתר סרוגים)

מי רוצה להשכיח מאיתנו את יום ירושלים? - ספי גלדצהלר (סרוגים)

 

 •  התורה היא קודם כל גילוי רצון ה'. היא הדיבור של מי שאמר והיה העולם קרא עוד

   התורה היא קודם כל גילוי רצון ה'. היא הדיבור של מי שאמר והיה העולם

   התורה היא קודם כל גילוי רצון ה'. היא הדיבור של מי שאמר והיה העולם

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20