mamarpnimi1

 

מפת האתר - כל השיעורים והמאמרים בקליק בעמוד אחד
 
הקלטות שיעורים בעברית
 

חנוכה 1 (מאמרי הראי"ה)

חנוכה 2 (נר מצווה למהר"ל)

חנוכה 3 (נר מצווה למהר"ל)

חנוכה 4 (נר מצווה למהר"ל)

שערי אורה - תפארת - שיעור 18

שערי אורה - תפארת - שיעור 19

שערי אורה - תפארת - שיעור 20

שערי אורה - תפארת - שיעור 21

שערי אורה - תפארת - שיעור 22

שערי אורה - תפארת - שיעור 23

שערי אורה - תפארת - שיעור 24

שערי אורה - תפארת - שיעור 25

שערי אורה - תפארת - שיעור 26

שערי אורה - תפארת - שיעור 27

שערי אורה - תפארת - שיעור 28

שערי אורה - תפארת - שיעור 29

שערי אורה - תפארת - שיעור 30

שערי אורה - תפארת - שיעור 31

שערי אורה - תפארת - שיעור 32

שערי אורה - תפארת - שיעור 33

שערי אורה - תפארת - שיעור 34

שערי אורה - תפארת - שיעור 35

שערי אורה - תפארת - שיעור 36

שערי אורה - תפארת - שיעור 37

שערי אורה - תפארת - שיעור 38

שערי אורה - תפארת - שיעור 39

שערי אורה - תפארת - שיעור 40

שערי אורה - תפארת - שיעור 41

שערי אורה - תפארת - שיעור 42

שערי אורה - תפארת - שיעור 43

שערי אורה - תפארת - שיעור 44

שערי אורה - תפארת - שיעור 45

שערי אורה - תפארת - שיעור 46

שערי אורה - תפארת - שיעור 47

שערי אורה - תפארת - שיעור 48

שערי אורה - תפארת - שיעור 49

שערי אורה - תפארת - שיעור 50

שערי אורה - תפארת - שיעור 51

שערי אורה - תפארת - שיעור 52

שערי אורה - תפארת - שיעור 53

שערי אורה - תפארת - שיעור 54

שערי אורה - תפארת - שיעור 55

שערי אורה - תפארת - שיעור 57

שערי אורה - תפארת - שיעור 58

שערי אורה - תפארת - שיעור 59

שערי אורה - תפארת - שיעור 60

שערי אורה - תפארת - שיעור 61

שערי אורה - תפארת - שיעור 62

שערי אורה - תפארת - שיעור 63

שערי אורה - תפארת - שיעור 64

שערי אורה - תפארת - שיעור 65

שערי אורה - תפארת - שיעור 66

שערי אורה - תפארת - שיעור 67

שערי אורה - תפארת - שיעור 68

 ביוגרפיה

סרטוני וידאו

 

כנס הדתות בקמרון - קטעים נבחרים 

כנס הדתות בקמרון - הסרט המלא

ראיון עם מניטו לרגל יום הולדתו ה-70

בעקבות יעקב גורדין #4 משמעות המפגש בין יעקב לרועי חרן

שיחה עם מניטו בערוץ 1 לרגל ט' באב

בעקבות יעקב גורדין #1 הסתר פנים - העידן שבו נפסקה הנבואה

החזרה לזהות העברית

עליית הציונות: הרגע שבו פרצה מחלוקת בין הקב"ה לרבנים

לימוד גמרא ע"פ הסוד: המוסריות של המשפט העברי

בעקבות יעקב גורדין #3 ההתגלות תלויה באתיקה ובדיבור בין איש לרעהו

בעקבות יעקב גורדין #2 הקריטריונים לחידוש תורה אמיתי

התנ"ך בלי הפרשנות העברית - ספר תמוה ובלתי מובן | בעקבות יעקב גורדין #7

פתרון הבעיה המוסרית מול מיתוס החטא הקדמון - בעקבות יעקב גורדין #5

כל הצרות של העולם - בגלל תפוח אחד? | בעקבות יעקב גורדין #6

מה מיוחד בשיטת הלימוד של יעקב גורדין? | בעקבות יעקב גורדין #8

תיקון חטאו של קין: החיפוש אחר האחווה והשלום | בעקבות יעקב גורדין #9

מניטו בוידאו בעברית: סיפורה של הזהות העברית - המפתח להבנת ההיסטוריה

 

ישראל פיבקו - כנס השקת סוד לשון הקודש חלק ב' 

אריק חלמיש: "מי" ו"מה" - למקורותיה הקבליים של משנת מניטו

חיים רוטנברג - כנס השקת סוד לשון הקודש ב'

הרב אורי שרקי: קהלת במשנת מניטו - ערב לימוד בליל הושענא רבה תשע"ח

אליעד פיבקו - דברי פתיחה לכנס "מניטו - המקובל העברי"

הרב אורי שרקי: למהות הצמצום במשנת מניטו

חיים רוטנברג: הרב דוד הכהן "הנזיר" ומניטו - שני מקובלים בחוג הרב קוק זצ"ל

ד"ר יוסף שרביט: משנת מניטו לנוכח משברים במדינת ישראל | ערב לימוד ליל הושענא רבה ירושלים תשע"ח

כנס בבית אבי-חי: הדס לוי

כנס בבית אבי-חי: הרב אורי שרקי

כנס בבית אבי-חי: ד"ר אבינועם רוזנק

כנס בבית אבי-חי: ישראל פיבקו

הרב אורי שרקי - השקת הספר שערי דמעה חלק ב'

חיים רוטנברג - השקת הספר שערי דמעה חלק ב'

סנדרין אלבאום - השקת הספר שערי דמעה חלק ב'

הרב אבינדב אבוקרט - השקת הספר שערי דמעה חלק ב'

הרב דוד מנחם - כנס השקת הספר שערי דמעה חלק ב'

איתי קולין - מניטו: להפוך שידור חוזר לשידור חי

ספרים מקוונים

פרשת השבוע (כי מציון)

מאמרים 

 

הרב אשכנזי מורה נבוכים לדורו | יחסו לתרבות אנוש - פרק לדוגמה מתוך הספר 'עבריות ומעבר לה' של ד"ר יוסף שרביט

זהות ותולדות: מורשתו התרבותית של הרב יהודא אשכנזי | ד"ר יוסף שרביט

הבעיה המוסרית באיסלאם ע"פ משנתו של מניטו | ד"ר יוסף שרביט

תולדות ישראל כווקטור של האוניברסלי בהגותו של הרב ליאון אשכנזי - ד"ר רוני קליין

הנצרות והאיסלאם בהגותו של מניטו | ד"ר יוסף שרביט

יהדות צרפת: בין ייחודיות לאוניברסליות בעת החדשה ובזמננו | ד"ר יוסף שרביט

ממונולוג לדיאלוג: יחס היהדות כלפי הנצרות ע"פ משנת מניטו | ד"ר יוסף שרביט

חכמת ישראל בצרפת של המאה ה-20, בפריזמה של מניטו

גיור, הלכה, וזהות | ד"ר יוסף שרביט

עבודה סמינריונית: הבריאה כמעשה מוסרי במשנתו של מניטו | יהודה נזר

הציונות בראי תורת שני המשיחים - זיו גורן

דוקטורט: ההגות ההיסטוריוסופית והיסודות הקבליים בפרשנותו התנכית של הרב יהודה ליאון אשכנזי - ד"ר גבריאלה בן שמואל

הדס הלוי - ניתוח גישתו החינוכית של הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו)

הדס הלוי - מספד למשיח: מבט ריאלי-פוליטי על מאמרו של הראי"ה קוק כפי שמשתקף בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)

יניב שרי - משנת הרב צבי יהודה והרב אשכנזי (מניטו) בפרשות בראשית ונח

 

מניטו הוא מענה למי שמחפש יהדות נורמאלית (עיתון שביעי)

לשמוע את הנבואה העברית - אבינועם רוזנק (מקור ראשון)

מורה תורת הזהויות (מוסף שבת, מקור ראשון)

הרוח הגדולה - ספי גלדצהלר (עולם קטן)

הרב אורי שרקי בראיון ברדיו על משנת מניטו (גל"צ)

אבהות בצלם א-לוקים: משנת המשפחה של מניטו - הרב שראל רוזנבלט ("השילוח")

הקב"ה מתיר בשרכם כהפקר - אלדד וייל (מקור ראשון)

לתת לאחר מקום להתקיים

מקובל בעולם - המפגש של ספי גלדצהלר עם מניטו (מקור ראשון)

קווי המתאר של הזהות העברית - הרב שראל רוזנבלט (מקור ראשון)

העבריות - ראיון עם ד"ר יוסף שרביט בתוכנית 'אנעים זמירות' (רשת מורשת)

מניטו נפטר, אבל התורה שהשאיר אחריו עוד חיה - אריאל פייגלין (ערוץ 7)

יש נביא בעירו - שאול בן שושן (ישראל היום)

הזהות העברית היא הזהות האוניברסלית לאמיתה (כתבה בערוץ 7)

תבינו עד כמה תורת מניטו רלוונטית היום - ספי גלדצהלר (סרוגים)

אש זרה - נדב הלפרין (רשת ב')

תודה מניטו - על דתיות נורמלית (כתבה בערוץ 7)

רחוב חדש על שם מניטו בירושלים (אתר סרוגים)

מי רוצה להשכיח מאיתנו את יום ירושלים? - ספי גלדצהלר (סרוגים)

 

 • כאשר משהו רציני מידי, הוא אינו רציני קרא עוד

  כאשר משהו רציני מידי, הוא אינו רציני

  כאשר משהו רציני מידי, הוא אינו רציני

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20