ארכיון שיעורים

archionup1

logo arc

זהו חלק בשפה העברית בלבד, מהשיעור המלא שנמסר חלקו גם בשפה הצרפתית. לשיעור המלא:

http://manitou.org.il/arcive/mp3/hashla/1834-manitou-ari-ivrit-meorav

הוספת תגובה