ארכיון שיעורים

archionup1

logo arc

 

על הספר

לפני כשבע שנים עלה בלבי להוציא לאור מגנזיו של הרב אשכנזי, שנשתמרו בקלטות וברשימות מן השיעורים, את פירושו של מניטו על הספר "שערי אורה". יחד עם עו"ד פייר דניאל נרתמנו למשימה. לאחר סיום העבודה, בעידודו של אהוב נפשי גיל יוסף בן משה ז"ל, אחד מן התלמידים המובהקים שהקדיש את כל עתותיו להאדרת תורת רבו, הצעתי למכון מניטו שייקח על עצמו להוציא לאור את הספר. ניגשו יחד אתי לעריכת הספר כפי שהוא מופיע היום לפניכם, שני חברי המכון: ידידי ומלומדי ישראל פיבקו, שערך כמה  מכתבי הרב ועוד ידו נטויה להוצאת ספרי "סוד העברי"; ואיתי אשכנזי נכדו של הרב המגלה מדי יום את צפונות כתבי סבו. יחד אתי הם עברו במשך שנתיים על הגרסה הראשונה, הגיהו, תיקנו בטוב טעם את הגרסה כדי להוציא לאור מהדורה משובחת ומתוקנת עם מקורות, קרוב ככל האפשר לדבריו ולמחשבתו של הרב, והחוט המשולש לא במהרה יינתק.

תודה מיוחדת לגברת ג'וסלין גולדאפר על שהעניקה לנו את תמלילי השיעורים, פרי עבודתה משך שנים.

בשעה שאני מודה לה' על שזיכני לסיים חיבור זה, מתפלל אני לפניו שיזכני להוציא לאור את ארבעת הספרים הנוספים העתידים לצאת לאור והמרכזים בהם את עיקר תורתו של הרב אשכנזי ז"ל.

ואסיים בתפילה לפני שומע תפילה עלי, על אשת נעורי נוות ביתי דניאל רחימה, שתמכה בי בעצה ובתבונה, על בני ועל בנותיי, על חתניי ועל כלותיי ועל כל יוצאי חלציהם, שעודדוני לאורך כל הדרך.

לעילוי נשמת מרת אמי נחמה בת אלגרה בן נעים, נפטרה בי"א חשון תשס"ז.

המצפה לישועה,

הרב שלמה בן נעים

ירושלים, העיר העתיקה

 

 

הגדרות ומושגי יסוד

הואיל והרב אשכנזי מתבסס בשיעוריו על פרטים וכללים קבליים שאינם מוזכרים בשיטתיות בספר שערי אורה נבהיר מספר הגדרות  ומושגי יסוד.

סדר השתלשלות העולמות בהופעת שם ה':

עולם אדם קדמון (א"ק)

עולם האצילות

עולם הבריאה

עולם היצירה

עולם העשייה

ראשי תיבות:  א"ק  ואבי"ע

כל אחד מעולמות אלו כולל כל אחד עשר מדרגות  הנקראות עשר ספירות לפי המבנה הבא :

כתר

חכמה           בינה

חסד             גבורה

תפארת

נצח               הוד

יסוד

מלכות.

על אף היות גילויים אלו נפרדים ומיוחדים כל אחד לעצמו, אלו הם גילויים של הופעת ה' האחד והיחיד שהוא אחדות גמורה. כלשון פתיחת  אליהו: אנת הוא דאפקת עשר תיקונין וקרינן לון עשר ספירן לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא יתגליין ועלמין דאתגליין ואנת הוא דקשיר לון ומיחד לון. (תרגום חופשי: עשרה תיקונים תיקן המאציל וקרא להם עשר ספירות, הוא הוציאן נפרדות והוא שמקשר בניהן, ומאחד אותם באיחוד גמור).

 

הוספת תגובה