mamarpnimi1

מכון מניטו הינו עמותה רשמית ללא כוונת רווח, הרשומה ברשם העמותות, אשר נוסדה על ידי משפחתו של הרב יהודא לאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל ותלמידיו הקרובים. העמותה שמה לה למטרה לפעול לטובת הפצת משנת הרב אשכנזי זצ"ל, באמצעות הכלים הבאים: 

 • הוצאת ספרים
 • הפצת שיעורים מוקלטים שהועברו על ידי הרב לאורך עשרות שנים בארץ ובחו"ל וכן עיבוד וניקוי רעשים של ההקלטות באמצעים טכנולוגיים
 • פיתוח אפליקציות לסמארטפונים עם תכני הרב
 • הקמת אתר אינטרנט לרווחת הציבור המרכז בתוכו את כל המשנה שפורסמה עד כה
 • תמלול הקלטות השיעורים שמסר הרב בעל פה
 • עיבוד התמלולים והפצתם לטובת ספרים, מאמרים, תמלולים ללא עריכה עם הערות
 • הוצאה לאור של כתבי ידו
 • תרגום של חומרי מקור מהשפה הצרפתית לעברית
 • יצירת ארכיון לטובת שימור פיזי ווירטואלי של תורת הרב לדורות הבאים 

 

כל ההכנסות של העמותה קודש להמשך הפצת מניטו

 

 • לכל אחד יש תיקון בחיים שלו. הסוד של התיקון הזה טמון בשם של כל אחד ואחד קרא עוד
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15